GP-MTWASH to GP-KATHDN

Mount Washington to Mount Katahdin

RF Path Analysis

MTWASH-14 to KATHDN-15 - VHF

MTWASH-14 to KATHDN-15 - VHF

MTWASH-14 to KATHDN-15 - UHF Packet Low Power

MTWASH-14 to KATHDN-15 - UHF Packet Low

MTWASH-14 to KATHDN-15 - UHF Packet High Power

MTWASH-14 to KATHDN-15 - UHF Packet High